Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

Ordu İli, Merkez İlçesi, Eskipazar Mevkii 432 parselde yol bağlantısı kurulması ve kadastral uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli G39-b-09-a no.lu Nazım İmar Planı De

19 Aralik 2012
Ordu İli, Merkez İlçesi, Eskipazar Mevkii 432 parselde yol bağlantısı kurulması ve kadastral uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli G39-b-09-a no.lu Nazım İmar Planı De
Ordu İli, Merkez İlçesi, Eskipazar Mevkii 432 parselde yol bağlantısı kurulması ve kadastral uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli G39-b-09-a no.lu Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli G39-b-09-a-1-a no.lu Uygulama İmar Planı Tadilatı Bakanlık Makamı’nın 05.12.2012 tarih ve 18692 sayılı Olur’ları doğrultusunda 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmıştır.
Onaylanan 1/5000 ölçekli G39-b-09-a no.lu Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli G39-b-09-a-1-a no.lu Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca 19/12/2012-21/01/2013 tarihleri arasında eş zamanlı olarak 1 ay süreyle Müdürlüğümüz ilan panosunda da asılmak suretiyle halkımıza duyurulur.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır