İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ
Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarından Sorumlu Şube Müdürlüğü
ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Şube Müdürlüğü
İl Müdürü
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdür Yardımcısı
Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü V.
Yapı Denetim ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürü
İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürü
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü