Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar

ORDU VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ YETKİ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe (Ölçüm yapılacak yerin açık adresi belirtilmeli)

2. Yapılan işe uygun, yetkili merciden ( ilgili belediye ) alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kurumca onaylanmış veya noter onaylı aslı gibidir sureti

3.İmza sirkülerinin noter onaylı örneği

4. Yönetmeliğin ekinde yer alan araç tiplerinden en az biri için, TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO /IEC Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığının verdiği işletme yetki belgesi ( verildiği kurumca onaylanmış veya noter onaylı aslı gibidir sureti.)

5. Egzoz Gazı Emisyon ölçüm cihazlarına ait TS 12361 de belirtilen veya TSE tarafından kabul edilen diğer kalibrasyon usullerinden birisi ile yapılmış kalibrasyon belgeleri  ( kurumca onaylı veya noter onaylı aslı gibidir sureti.)

6. Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümlerinde kullanılacak ekipman ve cihazların TS ISO 3930'a uygunluğu gösteren belge, sıkıştırmalı ateşlemeli dizel motorlu taşıtlardaki egzoz gazı emisyon ölçümlerinde kullanılacak cihazların 72/306/AT yönetmeliğinde tanımlanan özelliklerine uygunluğunu gösteren belgeler ( Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Alınan Tip Onay Belgesi  )

7. Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm cihazlarından alınan çıktılarda ölçüm sonuçlarının yanı sıra tarih , ölçüm saati , aracın plakası , yaşı , yakıt türü , ölçüm istasyonun adı , adresine ilişkin bilgilerin olduğunu gösterir cihaz çıktıları. ( bu bilgilerin tamamını bilgisayar ortamından hazırlayan ve bilgisayar ortamında iki yıl süre ile saklayan sistemin kurulu olması gerekmektedir. )

8.Egzoz gazı emisyon ölçümünde en az iki ölçüm personeli çalıştırmak zorundadır.Egzoz Gazı Emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin ; en az meslek liselerinin teknik eğitim veren motor ,makine ,elektrik,elektronik ,kimya veya fizik bölümlerinden veya yüksek okulların teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya en az lise mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanverilen motor, makine , elektrik, elektronik , kimya, veya fizik konularındaki teknik eğitimleri almış olması gerekir. Ayrıca her iki personelin de egzoz gazı eğitim sertifikasına sahip olduğunu belirten belgelerin örneği ve halen aynı iş yerinde çalıştığını kanıtlayan  S.G.K bildirgesi , Öğrenim belgelerinin ( kurumca onaylı aslı gibidir sureti )

9. Egzoz Gazı emisyon ölçüm yetki belgesi bedelinin Bakanlığımızın Döner Sermaye İşletmesine ödendiğine dair dekontun aslı ( belge bedeli İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarının denetiminden sonra yatırılacak )