İDARİ KADRO ve ORGANİZASYON ŞEMASI

Hüseyin ÖZTÜRK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

Gülderen AYDIN

Müdür Yardımcısı V.

 

Şenol ÇALIŞ

Müdür Yardımcısı V.

M.Umut BEKTAŞ

ÇED ve Çevre İzinlerinden ve

Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şb. Müd. V.

 

Sezin TÜRKMEN

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden

Sorumlu Şb. Müd. V.

Ümit KORKMAZ

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve

Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şb. ve

Yerel Yönetimler Şb. Müd. V.

 

Erol KILIÇ

Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden

Sorumlu Şb. Müd.

Özkan ÖZGÜR

Tabiat Varlıkları Koruma İşlerinden Sorumlu Şb. Müd. V.

 

Serkan GÜL

Proje İşlerinden Sorumlu Şb. Müd. V.

Saadet KULEİN

İmar ve Planlamadan Sorumlu Şb. Müd. V.

 

Necati AKSU

Yapım İşlerinden Sorumlu Şb. Müd. V.