Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

2012 yılında yapılan mahalli çevre kurullarında alınan kararlar

11 Aralik 2012
2012 yılında yapılan mahalli çevre kurullarında alınan kararlar
 
 
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
 
Karar No : 01
Karar Tarihi : 20.01.2012
 
İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Salih YÜCE başkanlığında 20.01.2012 günü saat:14.00’da toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
 
Madde 1- İlimiz Fatsa Belediye Başkanlığı’nın 09.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı yazılı talebine istinaden; Fatsa İlçesi Hatipli Beldesi Bozdağ Mevkii Yazıcıoğlu mahallesinde 1.nokta x:358132,90 y:4537819,73 2.nokta x: 358257,26 y:4537731,30 3.nokta x:357874,85 y:4537021,70 4.nokta x:357673,18 y:4537165,11 koordinatlarında bulunan alanda Katı Atık Düzenli Depolama sahası yapılmasında kamu yararı bulunduğundan ilgili mer’i mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi şartıyla Katı Atık Düzenli Depolama Alanının kurulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Salih YÜCE
Vali Yardımcısı
Başkan
 
İmza Hamdi EVLİ
İl Müdür V.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmza
İbrahim YILMAZ
K.A.K Koordinatörü
Ordu Belediye Başkanlığı
İmza
Metin İBLİKCİ
Çevre Kor. Tim Kom.
İl Jandarma Komutanlığı
İmza
 
Turgay AYTEPE
Şube Müdürü
İl Emniyet Müdürlüğü
İmza
 
Bülent PAPUCCU
Deftardar Yrd.
İl Defterdarlığı
İmza
 
Bülent CİVELEK
İmar ve Kont. Şb.Md.
İl Özel İdaresi
İmza
 
Serdar YURDABAKAN
Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İmza
 
Yılmaz DÜNDAR
İl Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü
İmza
 
N.İlksen KANDEMİR
Şube Md. V.
Orman ve Su İşleri Ordu Şb.Müd.
İmza
İshak HACIKAMİLOĞLU
Müdür Yardımcısı
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
İmza
Hayri CANİK
İl Müdürü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.
İmza
Sevim GÜRDAL
Müdür Yardımcısı
İl Kültür ve Turizm Müd.
İmza
KATILMADI
Karayolları 77.Şube Şefliği
Ahmet K.YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
İl Tic. ve San. Odası Bşk.
İmza
KATILMADI
Ziraat Odası Bşk.
 
 
 
 
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
Karar No : 05
Karar Tarihi : 31.05.2012
 
İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Salih YÜCE başkanlığında 31.05.2012 günü saat:14.00’da toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
 
Madde 1- Hava Kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerinde bulunan konut, işyeri ve sanayi alanlarında doğalgazın ısınma amaçlı olarak kullanılmasının teşvik edilmesine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında doğalgazın ısınma amaçlı olarak kullanılması için ivedi olarak çalışmaların başlatılması ile ilgili olarak alınan 30.09.2010 tarih ve 09 nolu İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 1.maddesinin yenilenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Salih YÜCE
Vali Yardımcısı
Başkan
 
 

İmza Şenol ÇALIŞ
İl Müdür V.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmza
Cengiz OKUR
Başkan Yrd.
Ordu Belediye Başkanlığı
İmza
Abdulkadir BOZKURT
Asyş.Suç.İşl.As.
İl Jandarma Komutanlığı
İmza
 
Koray YALINKAYA
Şube Müdürü
İl Emniyet Müdürlüğü
İmza
 
Bülent PAPUCCU
Deftardar Yrd.
İl Defterdarlığı
İmza
 
KATILMADI
İl Özel İdaresi
 
KATILMADI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Dr.İlknur DEMİRCİ
İl Müdür Yrd.
İl Sağlık Müdürlüğü
İmza
 
KATILMADI
Orman ve Su İşleri Ordu Şb.Müd.
 
Ekrem OĞURLU
Müdür Yrd.V.
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
İmza
 
Hayri CANİK
İl Müdürü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.
İmza
 
Sevim GÜRDAL
Müdür Yardımcısı
İl Kültür ve Turizm Müd.
İmza
 
Alper PEHLİVAN
Mühendis
Karayolları 77.Şube Şefliği
İmza
 
KATILMADI
İl Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.
 
KATILMADI
Ziraat Odası Bşk.
 
 
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
 
Karar No : 06
Karar Tarihi : 28.06.2012
 
İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Salih YÜCE başkanlığında 28.06.2012 günü saat:14.00’da toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
 
Madde 1- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 24.maddesi (e) bendi ve Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11 hükümleri uyarınca, işletmelerin oluşturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikayetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak;
- Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek mesken dışında saat 24:00’dan sonra
ne suretle olursa olsun halkın rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanların 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 14.maddesi gereğince polis ekiplerince menolunur, yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanunun 546.maddesine göre işlem yapılmasına,
- 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunun 62.maddesi gereğince, Jandarma görev ve sorumluluk alanı içindeki şehir ve kasabalarda saat 24:00’dan sonra çevre halkın rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanların Jandarma ekiplerince menolunmasına,
 
- Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yapılması yasaktır. Bu yasağın uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesine,
 
- Canlı müzik yayını yapabilmesi için “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği ilgi Belediyesinden veya İl Özel İdaresinden “Canlı Müzik İzni” alınmasına ve Canlı Müzik İzni alan eğlence yerlerinde, uygun görüş verilen çalışma saatlerinde faaliyetlerini sürdürmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Salih YÜCE
Vali Yardımcısı
Başkan
 
 
İmza Abdülkadir KARACA
İl Müdür V.
Çevre ve Şehircilik İl Md.
İmza
Mehmet TÜRKMEN
Zabıta Müdürü
Ordu Belediye Başkanlığı
İmza
Metin İBLİKCİ
Çevre Kor. Tim Kom.
İl Jandarma Komutanlığı
İmza
 
Hakan ATEŞTENYILMAZ
Müdür Yrd.
İl Emniyet Müdürlüğü
İmza
 
Bülent PAPUCCU
Deftardar Yrd.
İl Defterdarlığı
İmza
 
Ümit AKDOĞAN
Şehir Plancısı
İl Özel İdaresi
İmza
 

 

 

 
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
Karar No : 07
Karar Tarihi : 31.07.2012
 
İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Salih YÜCE başkanlığında 31.07.2012 günü saat:14.00’da toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
 
Madde 1- Merkez İlçe Belediye Mücavir Alanı içinde fındık sezonunda patozlarla ilgili gürültü ve toz nedeniyle çok fazla şikayet ile karşılaşıldığından, fındık sezonunda şehir merkezinde patozların faaliyet göstermesinin yasaklanması ile ilgili olarak alınan 27.04.2011 tarih ve 04 nolu İl Mahalli Çevre Kurulu’nun ilgili maddesinin yenilenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Salih YÜCE
Vali Yardımcısı
Başkan
 

İmza Abdülkadir KARACA
İl Müdür V.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmza
Mehmet TÜRKMEN
Zabıta Müdürü
Ordu Belediye Başkanlığı
İmza
Metin İBLİKCİ
Çevre Kor. Tim Kom.
İl Jandarma Komutanlığı
İmza
 
Hasan TAŞAN
BaşKomiser
İl Emniyet Müdürlüğü
İmza
 
Bülent PAPUCCU
Deftardar Yrd.
İl Defterdarlığı
İmza
 
Ümit AKDOĞAN
Şehir Plancısı
İl Özel İdaresi
İmza
 
Sezai AKARSU
Müdür Yrd.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İmza
 
Dr.Çetin GÜNDOĞDU
Halk Sağlığı Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü
İmza
 
N.İlksen KANDEMİR
Orman ve Su İşleri Ordu Şb.Müd.
İmza
 
Ekrem OĞURLU
Şube Md.
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
İmza
 
Hayri CANİK
İl Müdürü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.
İmza
 
KATILMADI
İl Kültür ve Turizm Müd.
 
KATILMADI
Karayolları 77.Şube Şefliği
 
KATILMADI
İl Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.
 
Mehmet BAYHAN
Tarım Danışmanı
Ziraat Odası Bşk.
İmza
 
 
T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
Karar No : 08
Karar Tarihi : 31.08.2012
 
İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Salih YÜCE başkanlığında 31.08.2012 günü saat:14.00’da toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
 
Madde 1- Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl vb. maddelerin alınması ile ilgili alınan 28.02.2011 tarih ve 02 nolu İl Mahalli Çevre Kurulu’nun ilgili maddesinin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ 75. Şube Müdürlüğünden birer teknik personelden oluşturulacak komisyonla her ayın son Perşembe günü denetim yapılması ve denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili kurumun kendi mevzuatı ile ilgili işlemleri yapmasına ve görevlendirilen kurumlardan bir asil bir yedek üye isminin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesi şeklinde yenilenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Niyazi ERTEN
Vali Yardımcısı
Başkan
 
 

İmza Abdülkadir KARACA
İl Müdür V.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İmza
Metin YAYLA
Fen İşleri Müdürü
Ordu Belediye Başkanlığı
İmza
Metin İBLİKCİ
Çevre Kor. Tim Kom.
İl Jandarma Komutanlığı
İmza
 
Hasan TAŞAN
BaşKomiser
İl Emniyet Müdürlüğü
İmza
 
Bülent PAPUCCU
Deftardar Yrd.
İl Defterdarlığı
İmza
 
Ali KAHYAOĞLU
Jeoloji Müh.
İl Özel İdaresi
İmza
 
Nevzat TÜRKMEN
İl Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İmza
 
Dr.Çetin GÜNDOĞDU
Halk Sağlığı Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü
İmza
 
KATILMADI
Orman ve Su İşleri Ordu Şb.Müd.
 
Volkan UZUNLAR
Mühendis
İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
İmza
 
Hayri CANİK
İl Müdürü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müd.
İmza
 
Sevim GÜRDAL
İl Müd. Yrd.
İl Kültür ve Turizm Müd.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır