Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

Ordu İli, Gülyalı İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan "rekreasyon" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

14 Mayıs 2013
Ordu İli, Gülyalı İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan rekreasyon amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

              Ordu İli, Gülyalı İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan “rekreasyon” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 01.04.2013 tarih ve 4954 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.
               Onaylanan 1/5000 ölçekli G40-a-02-d no.lu Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli G40-a-02-d-1-d, G40-a-02-d-1-c no.lu Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları 3194 sayılı İmar Kanununun Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca 14/05/2013-12/06/2013 tarihleri arasında eş zamanlı olarak 1 ay süreyle internet sayfamızda ilan edilmek ve Müdürlüğümüz ilan panosunda asılmak suretiyle halkımıza duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır