Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

Ordu-Giresun Havalimanı Nazım İmar Planı Ve İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı Onayı

05 Nisan 2013
Ordu-Giresun Havalimanı Nazım İmar Planı Ve İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı Onayı
ORDU-GİRESUN HAVALİMANI NAZIM İMAR PLANI VE İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ONAYI
Ordu İli, Gülyalı İlçesi, Ordu-Giresun Havalimanı Üstyapı Tesisleri için hazırlanan Havalimanı amaçlı 1/5000ölçeli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamının 19.03.2013 tarih ve 4219 sayılı Olur’ları doğrultusunda 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.
Onaylanan 1/5000 ölçekli G40-a-02-d,  G40-a-02-c, G40-a-03-d no.lu Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli G40-a-02-d-1-b, G40-a-02-d-2-a, G40-a-02-d-2-b, G40-a-02-d-2-c, G40-a-02-d-2-d, G40-a-02-c-1-a, G40-a-02-c-1-b, G40-a-02-c-1-c, G40-a-02-c-1-d, G40-a-02-c-2-a, G40-a-02-c-2-c, G40-a-02-c-2-d, G40-a-03-d-1-c, G40-a-03-d-1-d, G40-a-03-d-4-a, G40-a-03-d-4-b, G40-a-03-d-2-d, G40-a-03-d-3-a  no.lu Uygulama İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanununun Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca 05/04/2013-06/05/2013 tarihleri arasında eş zamanlı olarak 1 ay süreyle Müdürlüğümüz ilan panosunda da asılmak suretiyle halkımıza duyurulur.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır