Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM DENETİMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.

18 Eylül 2014
İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM DENETİMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.
İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM DENETİMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.
İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM DENETİMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.
İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM DENETİMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.
İLİMİZDE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM DENETİMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.

  ORDU VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


BASIN BÜLTENİ

      Dağ ile denizi buluşturan oksijen yurdu İlimizde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde hava kalitesinin artırılması amacıyla ısınma, sanayi ve ulaşımdan kaynaklı hava kirliliğiyle ilgili çalışmalarımız aralıksız ve mevzuatlara uygun olarak devam etmektedir.
Bu kapsamda şehir merkezlerinde oluşan hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından biride araçların egzozlarından çıkan kirletici gazlardır.
Trafik yoğunluğu ve araçların dur kalk faaliyeti ile daha da artan ve çıkış yeri olan araç egzozlarının insan solunumuna en yakın mesafede olmasıyla etkisi en çok hissedilen hava kirliliği kaynağını oluşturmaktadır.
     Trafik kaynaklı başlıca hava kirleticileri azot oksitler (NOx), partikül madde (PM) ve karbon monoksit (CO) olarak bilinmektedir. Bu kirleticiler, kalp ve dolaşım sistemini, akciğerleri, karaciğeri, dalak ve kanı etkilemektedir. Örneğin hava kirletici parametrelerin konsantrasyonunun artması, astım ataklarında artışa yol açmaktadır. Hava kirliliğinin sağlık etkisi öksürük ve bronşitten, kalp hastalığı ve akciğer kanserine kadar değişmektedir.
30 Kasım 2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği’nin amacı trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamaktır.
     Ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltmak için araç sahiplerine de çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ne göre taşıt sahipleri;
-Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir.
-Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir olmak üzere yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında yukarıda belirtilen periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçüm yaptırmak zorundadırlar.
     Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu, sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahibi, taşıtının gerekli bakımını ve egzoz gazı emisyon ölçümünü otuz gün içerisinde yaptırmakla ve yönetmelikte belirlenen standartları sağlamakla yükümlüdür.
     Egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ilgili bölüme yapıştırıldığı motorlu taşıt egzoz emisyon ruhsatını taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin devamının takibi amacıyla, ruhsatın üzerinde egzoz gazı emisyon ölçüm pulu yapıştırma yeri dolana kadar tahrifat olmaksızın saklanması ve denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur.
     Egzoz gazı emisyon ölçümlerini yukarıdaki belirtilen periyotlarda yaptırmayan ya da mevzuata aykırı konsantrasyonlarda emisyona sebep olan taşıt sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesinin uyarınca 29 Ocak 2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre 2014 yılında idari yaptırım karalarında uygulanacak ceza miktarları şu şekildedir:
Kusur İdari Para Cezası
( a) Bendindeki
Uygunsuz emisyon değeri nedeni ile kesilecek ceza miktarı 1.755,00 TL
( b) Bendindeki
Egzoz emisyon pulu olmadığı için kesilen ceza miktar 875,00 TL

     Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde; ‘’Denetim yetkilileri (Bakanlık veya İl Müdürlüğü veya yetki devri yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili personeli); taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm pulu olup olmadığını ve gerektiğinde ölçüm cihazları ile taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümünü yaparak sınır değerlerin sağlanıp sağlanmadığını trafik zabıtaları ile müşterek denetler’’ denilmektedir.
     Hava kirliliğini önleme ve hava kalitesini iyileştirme çalışmaları kapsamında Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda İlimizin muhtelif noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzün marifetiyle denetimler yürütülecektir.
     Denetimler 15.09.2014 tarihinde Altınordu İlçesi Kumbaşı Mah. Hal Denetleme Noktası, 16.09.2014 tarihinde Fatsa İlçesi Bolaman Bölge Trafik Kontrol Noktası, 17.09.2014 tarihinde Ünye İlçesi Eski Kızılcakese Cami önünde başlayacak olup ölçüm ve denetim faaliyetleri ilerleyen haftalarda da belli aralıklarla sürdürülecektir.

     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                                                                            Hüseyin ÖZTÜRK
                                                                                                                                                                   Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

 

Araçların uyması gereken Egzoz Gazı Emisyon Sınır Değerleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Trafikte kullanılmakta olan benzin motorlu taşıtlarda karbonmonoksit sınır değerleri:

 

TAŞITA AİT BİLGİ

Karbonmonoksit (CO)

( hacimce % )

Egzoz sisteminde katalitik dönüştürücü ve benzeri emisyon kontrol donanımı olmayan taşıtlar

 

Rölantide

 

1/10/1975 den öncekiler

6

1/10/1975-1/10/1986 arasındakiler

4,5

1/10/1986 sonrakiler

3,5

Egzoz sisteminde katalitik dönüştürücü ve benzeri  emisyon kontrol donanımı olan taşıtlar *

 

 Rölantide (<2000 dakika–1)

 

 -Taşıt üreticisinin belirlediği bir CO miktarı yok ise

En fazla 0,5

 -2003 model yılından itibaren

En fazla 0,3

Yüksek Rölantide (≥ 2000  dakika–1)**

 

 -Taşıt üreticisinin belirlediği bir CO miktarı yok ise

En fazla 0,3

 -2003 model yılından itibaren

En fazla 0,2

*Tip onayındaki gereksinimlere uyumlu olarak egzoz gazı analiz cihazı ile ölçüm yapılır. OBD sistemi olan araçlarda,emisyon sistemlerinin uygun çalışıp çalışmadığı, OBD cihazı göstergelerinin uygun olma durumuna göre kontrol edilir.

** Lambda değeri, üreticisinin belirlediği şartlara göre yüksek rölantide 1± 0,03'dür.

 

Trafikte kullanılmakta olan dizel motorlu taşıtlarda absorpsiyon katsayısı sınır değerleri

 

TAŞITA AİT BİLGİ

ABSORPSİYON KATSAYISI

m-1

-Normal emişli dizel motorlarda

-Aşırı doldurmalı dizel motorlarda ( Turbo Şarjlı )

2,5

3,0

-2010 yılından sonra üretilmiş dizel motorlarda

1,5

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır