Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

FATSA İLÇESİ, EVKAF MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE "RİSKLİ ALAN" OLARAK İLAN EDİLEN ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN 1988 ADA, 1 VE 4 NO'LU PARSELLERE YÖNELİK HAZIRLANAN 1 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

27 Temmuz 2021

Ordu İli, Fatsa İlçesi, Evkaf Mahallesi sınırları içinde kalan ve 6306 sayılı Kanun kapsamında 22/07/2015 tarihli ve 2015/7942 sayılı mülga Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan 1988 ada, 1 ve 4 no'lu parsellere yönelik hazırlanan 1 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanununun 6. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca 08/07/2021 tarihinde re'sen onaylanmış olup Müdürlüğümüzce 27/07/2021 tarihinde askıya çıkarılan, onaylı NİP- 52987205 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-52077825 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca bilgilendirme yapılmak üzere söz konusu alanlarda görülebilir bir şekilde 2 adet tabela yerleştirilmiştir.

 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca 27/07/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda, internet sayfasında ve Bakanlığımız e-plan otomasyon sistemi üzerinde 30 (otuz) gün süre ile Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

Aşağıda yer alan bağlantılardan da imar planı dokümanlarına ulaşılabilmektedir.

Nazım İmar Planı Linki : https://e-plan.gov.tr/Aski/P?p=357570

Uygulama İmar Planı Linki : https://e-plan.gov.tr/Aski/P?p=357572Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır