Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

FATSA İLÇESİ EVKAF MAHALLESİ’NDE 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLAN EDİLEN RİSKLİ ALANDAKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

21 Ocak 2019

FATSA İLÇESİ EVKAF MAHALLESİ’NDE 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLAN EDİLEN RİSKLİ ALANDAKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

 

Ordu İli, Fatsa İlçesi,             Evkaf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Bakanlar kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 2015/7642 sayılı kararı’yla onaylanan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen alan sınırları dahilinde; 2025, 2031, 2026, 1928, 1697, 1950, 1949 parselleri kapsayan yaklaşık 25 ha alanda Bakanlığımızca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Belediyesince onaylanan uygulama imar planları doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden hazırlanan imar uygulaması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 maddesi uyarınca 08.01.2019 tarih ve 4321 sayılı Bakanlık Makam olur’u ile onaylanmıştır.

Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi uyarınca 21/01/2019-17/02/2019 tarihleri arasında eş zamanlı olarak 1 ay süreyle internet sayfamızda ilan edilmek ve Müdürlüğümüz ilan panosunda asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan Başlangıç Tarihi: 21/01/2019

İlan Bitiş Tarihi: 17/02/2019

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır