Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

5 Haziran Dünya Çevre Günü

05 Haziran 2017
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü

Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik gelişme vb. hava, su ve toprak kirliliğine yol açmakta ve dünyanın tabi dengesinin bozulmasına yol açarak tüm insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit etmektedir. Ne yazık ki günümüzde bu bilinçsizce çevreyi kirletme, tüm dünyanın sorunu olarak küresel boyutlara ulaşmıştır.
Çevre kirliliği ile mücadele etmek, doğayla uyum içerisinde yaşamak, her bireyin asli görevleri arasında olmalıdır. İnsanlar yaşadıkları çevreyi koruma, bilinçli kullanma, kollama, etkin çevre politikalarını destekleme ve yaygınlaştırma politikası gütmelidir. Her insanın büyüğüyle küçüğüyle yaşlısıyla genciyle günlük hayatta alabilecek küçük tedbirlerle çevre kirliliğiyle mücadele etmesi, doğal hayatı gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmanın küçük ama belki de en önemli adımı olacaktır.
Yaşam kaynaklarımızı korumak için hep birlikte ele ele vererek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya gayret etmeliyiz. Burada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak çevremizin korunması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Bu görev ve sorumluluk bilincimizle çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yaptığımız çalışmalardan bir miktar bahsedecek olursak;
- Çevre Kirliğinin önlenmesi ve Alt yapı tesislerinin yapılması tamir edilmesi kapsamında Şartlı Nakdi Yardım Talebinde bulunan Belediyelerimize nakdi yardımlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek.
-Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze tahsis edilen “ Numune Alma ve Denetim Aracı” ile Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte İl genelinde egzoz denetimleri yapmaktayız.
- Ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış akü ve piller, ömrünü tamamlamış lastikler gibi konularda atık üreticilerinin yapmaları gereken beyanlar online olarak Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
- Müdürlüğümüz tarafından canlı müzik ile ilgili olarak önümüzdeki yaz dönemi boyunca gürültü kirliliğine karşı gece sürekli denetimler yapılmaya devam edecektir.
- Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında Vali Yardımcısı Başkanlığında 26.05.2017 tarihinde İlgili Kurum temsilcileri ile toplantı yapılarak İlimizde denize girilecek alanlar belirlenerek numune alınması konusunda kararlar alınmıştır.
- İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi ve stadyum yanında, Fatsa İlçesi ve Ünye İlçesinde kurulu olan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu, meteorolojik verilerin yanı sıra PM10, PM2.5, CO, SO2, NO, NO2, NOX ve O3  kirlilik parametrelerini de saatlik olarak ölçmektedir. Bu verilere http://www.havaizleme.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.


- Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları faaliyetleriyle ilgili olarak Planlama Aşamasında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında müdürlüğümüze başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde 15 adet “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir. 2017 yılında 28 faaliyet ise ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiştir. Geçtiğimiz yılı değerlendirdiğimizde ÇED Gerekli Değildir Kararlarının yaklaşık %68’inin madencilik faaliyetleri olduğu bunu %7 sanayi ve atık sektörlerinin takip ettiği görülmektedir.
-Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları faaliyetleriyle ilgili olarak işletme ve inşaat döneminde ise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüze başvuru yaparak öncelikli olarak Geçici Faaliyet belgesi alarak faaliyetlerine başlamaları sonrasında ise 1 sene içinde Atıksu, emisyon ve gürültü konularında çevre izinlerini almak zorundadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde 8 adet Geçici Faaliyet Belgesi, 7 adet İzin ve Lisans belgesi düzenlenmiştir. Geçtiğimiz yılı değerlendirdiğimizde Çevre lisansı konularının yaklaşık  %43’ünün geri kazanım faaliyetlerine, çevre izni konularının da %77 emisyon konusunda verildiği görülmektedir.
- 2016 yılı içerisinde Müdürlük olarak çevreyle ilgili 530 denetim, 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibari ile 205 denetim gerçekleştirdik.
-2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2016 yılında 474.540,00 TL ve 2017 yılı mayıs ayı sonu itibari ile 94.834,41 TL idari yaptırım uygulanmıştır.
 
Hedefimiz İlimizi “Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler ” anlayışı içerisinde geleceğe taşımaktır. Bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli şey, yaşanabilir bir dünyadır. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta; doğanın yaşamak için insanoğluna ihtiyacı olmadığı, ama insanoğlunun var olduğu sürece yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır. Bu konuda her ferdin çevreci olma ve üzerine düşen görevi yapma mecburiyeti vardır.
 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır