Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

27 Aralık 2016 MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTISI KARARLARI VE TIBBİ ATIK ÜCRETLERİ

30 Aralik 2016
27 Aralık 2016 MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTISI KARARLARI VE TIBBİ ATIK ÜCRETLERİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
 
Karar No         : 09
Karar Tarihi    : 27.12.2016
 
İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında 27.12.2016 günü saat: 14.00’te toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
           
Madde 1-22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince İlimizde sağlık kurum/kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların 2017 yılı bertaraf ücretleri ile ilgili olarak;
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2016 tarih ve E.20192 sayılı yazısı ve diğer illerin MÇK Kararları değerlendirilerek ilimizdeki tıbbi atık bertaraf ücreti aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları
Tutar
1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri
 
2,7 TL/KG
(KDV Hariç)
2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
3) Doğum hastaneleri ve klinikleri
4) Askeri hastaneler ve klinikleri
 
Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları
Tutar
1) Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler,
 
 
 
 
 
 
 
2,7 TL/KG
(KDV Hariç)
2) Ayakta tedavi merkezleri,
3) Morglar ve otopsi merkezleri,
4) Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar,
5) Bakımevleri ve huzurevleri,
6) Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar,
7) Hayvan hastaneleri,
8) Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri,
9) Acil yardım ve ilk yardım merkezleri,
10) Diyaliz merkezleri,
11) Rehabilitasyon merkezleri,
12) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri,
13) Tıbbi araştırma merkezleri.
 
 
Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları
Tutar
1) Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri),
 
 
 
22,8 TL/ay
(KDV Hariç)
2) Veteriner muayenehaneleri,
3) Akapunktur merkezleri,
4) Fizik tedavi merkezleri,
5) Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri,
6) Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri,
7) Eczaneler,
8) Ambulans hizmetleri,
9) Hayvanat bahçeleri.
 
 
Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 
 
 
Madde 2- İlimiz Gürgentepe İlçesi Ağızlar Mahallesi kütler obası-şahman mevkii 1351 ada 66 parselde kayıtlı yaklaşık 2000 m² alana, İlimiz Kabataş İlçesi Yakacak mahallesi kestane dağı mevki 386 ada 2 parsel, 386 ada 4 parselde kayıtlı yaklaşık 2000 m² alana, Ünye İlçesi Göbünalcı mahallesi çınarsuyu mevkii o ada 477 parselde kayıtlı yaklaşık 2000 m² alana ve Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi 113 ada 1 parselde kayıtlı yaklaşık 2000 m² alana atıkların ilçelerden atık işleme tesislerine transferini kolaylaştırmak ve daha ekonomik bir hale getirmek amacıyla; “4 adet Aktarma İstasyonu” kurulmasına;
 
Madde 3- 04.06.2010 tarih ve27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında Altınordu İlçesinde yapılacak olan dini ve milli bayramlar ile yerel milli günler ve kutlamalar maksadıyla yapılacak eğlence, gösteri, tören, festival ve havai fişek gösterileri için uygun alanların;
 
Bu tür faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin 04.06.2010 tarih ve27601 sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki hükümlere riayet etmesi ve diğer mer’i mevzuatlar çerçevesinde öngörülen gerekli tüm izin ve tedbirlerin alınması halinde;
 
-Tayfun GÜRSOY Parkı
-Kumbaşı Limanı ve İskele arasındaki Ordu-Samsun karayolunun kuzeyinde kalan bölge
-Gazi Köprüsü ve Soya (Altaş) yağ fabrikası arasında kalan plaj mevkii olarak belirlenmesine;
 
Madde 4- Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2016 tarih ve 19893 sayılı yazısına istinaden İlimiz Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi 4946 ada 1 no.lu parselde bulunan Rezerv alanda yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin TOKİ ile yüklenici firma Acarkent İnş. Tic. Ltd. Şti. arasında 17.08.2016 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 311 adet konut 1’er adet ticaret merkezi ve cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapımına başlandığı ve söz konusu inşaat alanında tünel kalıp çalışmaları için çalışma saatlerinin değerlendirilmesi talebi; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin (ç) bendinde yer alan “Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo-5’teki gündüz değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir.” hükmü doğrultusunda mevcut durum komisyon üyelerince değerlendirilmiş olup söz konusu inşaatın erken bitirilmesinin kamu yararına olduğu kanaatine varılmıştır. Mevzuatta belirtilen sınır değerlere uymak kaydıyla; 
 
 
Tablo–5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
 
Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)
Lgündüz (dBA)
Bina
70
Yol
75
Diğer kaynaklar
70
 
 
 
Acarkent İnşaat Tic. Ltd. Şti. firmasının hafta içi sabah 06.00-22.00 saatleri arasında; hafta sonu sabah 07.00-22.00 saatleri arasında çalışmasına (Gündüz 06.00-19.00 saatleri arasında 70 dBA, Akşam 19.00-22.00 saatleri arasında 65 dBA),
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
                                                                    Niyazi ERTEN
                                                                   Vali Yardımcısı
                                                                        Başkan 
 
 
 
 
Hüseyin ÖZTÜRK
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
 
 
Bülent GÜL
Çevre Koruma Kon. D. Bşk.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 
 
 
Şinasi KOTAN
Çevre Koruma Tim Kom.
İl Jandarma Komutanlığı
 
 
 
         Erol ÇETİNKAYIŞ
Altınordu İlçe Emn. Md. V.
İl Emniyet Müdürlüğü
                 
 
 
KATILMADI
Sahil Güvenlik Komutanlığı
TCSG-97 Komutanlığı
 
 
Halil İNCE
İl Milli Eğitim Şb.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
 
 
Ekrem OĞURLU
İl Müdür Yrd.
İl Gıda Tarım ve Hay. Müd.
 
 
 
Osman IŞIK
İl Müdürü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
 
 
             İmdat BELEN
İl Müdürü Yard.
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
Eser ŞAHİN
Şube Müdür V.
DSİ 75. Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
Musa BAYDEMİR
Şube Müdürü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
Mehmet KORGANCI
Şube Müdürü
İl Kültür ve Turizm Md.
 
 
 
 
KATILMADI
Şef
Karayolları 77.Şube Şefliği
 
 
 
 
           Salim ÇOŞKUN
              Araştırmacı
Orman ve Su İşleri
Ordu Şb. Müd.
 
 
 
 
               KATILMADI
İl Ticaret ve Sanayi Odası
 
 
 
 
Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK
Defterdar V.
İl Defterdarlığı
 
 
 
 
           İsmail GEÇİM
           İl Müftü Yard.
             İl Müftülüğü
 
 
 
 
      Ümit Özgür ÇAKIR
              İnşaat Tek.
    Yatırım İzleme ve Koor.
              Başkanlığı
 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır