Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Koşulları Değişti

11 Haziran 2019
Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Koşulları Değişti

 

02.03.2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlan “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümleri 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulanacak Yönetmelik hükümlerine göre;

Geçici Müteahhitlik sınıfı dışında kalan Yapı Müteahhitleri 8 sınıfa ayrılacaktır.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel malikine Geçici Yapı Müteahhitliği verilebilecektir.

2 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapı müteahhidi müracaatlarında ve  yapı müteahhitliği sınıfını yükseltmek isteyen geçek ve tüzel kişilerden kuruluşa ait belgelerle birlikte;

  • Banka referans mektubu,
  • İş Hacmini (ciro) gösteren belgeler,
  • İş Deneyimini gösteren belgeler,
  • Bilanço bilgileri,
  • Teknik personel ve usta iş gücünü gösteren belgeler,

istenecektir.

Müteahhitlik sınıflarından en düşük sınıf “H” sınıfı olacak, 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapı ruhsatlarının düzenlenmesinde müteahhitlik sınıflaması dikkate alınacaktır. Yapı müteahhitleri tek ruhsata bağlı işlerde sınıfının limitinden daha büyük bedele sahip işler için yapı ruhsatı alamayacaktır..

Ekonomik ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerini sunmayanların yapı müteahhitliği sınıfı “H” olarak tespit edilecektir. Ayrıca daha önce yapı müteahhitliği yetki belge numarasını almış olanların yapı müteahhitliği sınıfı “H” olarak kabul edilecektir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesi gereğince H sınıfı yapı müteahhitliği belgesi ile ruhsata bağlanabilecek yapının maliyeti eşik değerin yüzde 2,333’ünü  (2019 yılı için 1.417.326 TL’yi) geçemeyecektir. A sınıfı yapı müteahhitliğinin sınırlaması bulunmamaktadır.

Daha önce yapı müteahhitliği yetki belge numarası almış olan gerçek ve tüzel kişiler iş deneyimi, iş gücü ve ekonomik durumlarını gösteren belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurdukları taktirde İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararıyla yeterliliklerini sağladıkları müteahhitlik sınıfına yükseltilecektir.

H grubu yapı müteahhitliği sınıfı hariç diğer müteahhitlik sınıflarının geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve bu süre sonunda belge sınıfının yenilenmesi için müracaat etmeyenlerin belgeleri H sınıfına düşürülecektir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarını aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır