Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Koşulları Değişti

11 Haziran 2019
Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Koşulları Değişti

                                    YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI KOŞULLARI DEĞİŞTİ.

02.03.2019 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlan “YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümleri 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uygulanacak Yönetmelik hükümlerine göre;

Geçici Müteahhitlik sınıfı dışında kalan Yapı Müteahhitleri 8 sınıfa ayrılacaktır.

 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI:

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel malikine Geçici Yapı Müteahhitliği verilebilecektir.

2 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapı müteahhidi müracaatlarında ve  yapı müteahhitliği sınıfını yükseltmek isteyen geçek ve tüzel kişilerden kuruluşa ait belgelerle birlikte;

  • Banka referans mektubu,
  • İş Hacmini (ciro) gösteren belgeler,
  • İş Deneyimini gösteren belgeler,
  • Bilanço bilgileri,
  • Teknik personel ve usta iş gücünü gösteren belgeler, istenecektir.

Müteahhitlik sınıflarından en düşük sınıf “H” sınıfı olacak, 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren yapı ruhsatlarının düzenlenmesinde Belediyeler ve İlgili idarelerce müteahhitlik sınıflaması dikkate alınacaktır. Yapı müteahhitleri tek ruhsata bağlı işlerde sınıfının limiti dahilinde işler için yapı ruhsatı alabilecekler.

İlk defa yapı müteahhitliği başvurusunda bulunanlardan Ekonomik ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerini sunmayanların yapı müteahhitliği sınıfı “H” olarak tespit edilecektir. Ayrıca daha önce yapı müteahhitliği yetki belge numarasını almış olanların Müdürlüğümüze başvurarak grup tayinlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesi gereğince H sınıfı yapı müteahhitliği belgesi ile ruhsata bağlanabilecek yapının maliyeti eşik değerin yüzde 4,2’si  (2020 yılı için 2.738.953,85-TL’yi) geçemeyecektir. A sınıfı yapı müteahhitliğinin sınırlaması bulunmamaktadır.

            Daha önce yapı müteahhitliği yetki belge numarası almış olan gerçek ve tüzel kişiler iş deneyimi, iş gücü ve ekonomik durumlarını gösteren belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurdukları taktirde İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararıyla yeterliliklerini sağladıkları müteahhitlik sınıfına yükseltilecektir. Müteahhitlik sınıflarının geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve bu süre sonunda belge sınıfının yenilenmesi için müracaat etmeyenlerin belgeleri H sınıfına düşürülecektir.

YAPI MÜTEAHHTLİĞİ GRUPLARI LİMİTLERİ - 2020 YILI İÇİN


 

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarını aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ GRUPLARI ve YETERLİLİK ŞARTLARI

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Müteahhitlik başvurularında gerekli belgeler

Başvuruda düzenlenmesi gereken belgeler ve formlar

Müracaat dilekçesi örnekleri

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır