MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN GEÇİÇİ FAALİYET BELGELERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI