Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

FATSA İLÇESİ FUAR-PİKNİK-EĞLENCE ALANI VE KARAYOLU AMAÇLI İMAR PLANLARI İLANI

20 Temmuz 2022

FATSA İLÇESİ FUAR-PİKNİK-EĞLENCE ALANI VE KARAYOLU AMAÇLI İMAR PLANLARI İLANI

Ordu İli,  Fatsa İlçesi sınırları içerisinde "Fuar-Piknik-Eğlence Alanı ve Karayolu" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 04.07.2022 tarihinde onaylanmış olup onaylanan NİP: 52950108 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı(3 pafta) ve plan açıklama raporu (24 sayfa) ile UİP: 52379124 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı(7 pafta) ve plan açıklama raporu (24 sayfa) 20/07/20202 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında 30 (otuz) gün süre ile Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

İlan Başlangıç Tarihi: 20/07/2022

İlan Bitiş Tarihi: 18/08/2022

EKLER :

İndirme Link : https://webdosya.csb.gov.tr/db/ordu/duyurular/fatsa-kiyi--nternet--lan-20220720074046.rar

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır