"Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı"
13 Nisan 2017

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 03.04.2017 tarihinde onaylanan BHÇDP-11759,8 plan işlem numaralı “Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” G-39, H-39 no.lu paftalar ve Gösterim paftası, gerekçe raporu, plan hükümleri ve plan açıklama raporu 13/04/2017 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında 1 (bir) ay süre ile Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

 

Plan Hükümleri

Plan Açıklama Raporu

Gerekçe Raporu

Jejand

G-39

H-39