"Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı"
01 Ocak 1900

               T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 12.12.2016 tarihinde onaylanan “Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 28/12/2016 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında 1 (bir) ay süre ile Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

İlan Başlangıç Tarihi: 28/12/2016

İlan Bitiş Tarihi: 27/01/2017

Ekler: