Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği
06 Ağustos 2018

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 25.07.2018 tarihinde onaylanan BHÇDP-11759,14 plan işlem numaralı “Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”ne ait G-38 no.lu pafta ve gerekçe raporu 06/08/2018 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sayfasında 30 (otuz) gün süre ile Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

 

Gerekçe Raporu

Çevre Düzeni Planı

 

İlan Başlangıç Tarihi: 06/08/2018

İlan Bitiş Tarihi: 04/09/2018