ORDU ili ALTINORDU, ilcesinde
06 Ağustos 2018
ORDU il ALTINORDU, ilce Taşbaşı, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl mevkiinde T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından yapılması planlanan KIYI DÜZENLEME VE REKREAKTİF AMAÇLI DOLGU projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler ORDU Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.