İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ
İl Müdürü
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdür Yardımcısı
Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü V.
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü V.
Yapı Denetim ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürü
İmar İskan ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürü
İnsan Kay. Ve Des.Hiz.Sorumlu.Şb.Müdürü V.
Cev.Yön ve Çevre Den.Şube Müdür V.