Ordu Valiliği
Ordu Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ordu Valiliği
Ordu Valiliği

İLAN - FATSA-EVKAF MAHALLESİ RİSKLİ ALANA İLİŞKİN HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

22 Mayıs 2018

Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 1705/2018 tarihli ve 48362481-305.99-E.88399 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Ordu İli, Fatsa İlçesi, Evkaf Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 22/07/2015 tarih ve 2015/7942 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanın 1697,1928,1949,1950,2025,2026,2031 parselleri kapsayan yaklaşık 25 ha’lık kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında onaylanmıştır.

Onaylı NİP-32970 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-32971 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile plan değişikliği açıklama raporları, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca 22/05/2018-20/06/2018 tarihleri arasında eş zamanlı olarak 1 ay süreyle internet sayfamızda ilan edilmek ve Müdürlüğümüz ilan panosunda asılmak suretiyle halkımıza duyurulur.

 

Fatsa (5000)

Fatsa (1000)

 

PLANLAR

38C25B_RENKLİ (5000)

38C25B1B_RENKLİ (1000)

38C25B2D_RENKLİ (1000)

38C25B1C_RENKLİ (1000)

 

 

RAPORLAR

Açıklama Raporu 1000

Açıklama Raporu 5000

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır