GÜLYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ VE PARK AMAÇLI DOLGU PLANI
27 Mart 2018

Ordu ili, Gülyalı ilçesi "Atıksu Arıtma Tesisi ve Park" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyon teklifi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

 

Planlara ve Raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

İlan başlangıç tarihi; 27/03/2018

İlan bitiş tarihi; 26/04/2018

 

PLANLAR

G40A02D (5000 lik Pafta)

G40A02D2D (1000 lik Pafta)

 

RAPORLAR

1/5000 lik Plan Raporu

1/1000 lik Plan Raporu